Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie

W poniedziałek 5 października 2015 roku dwie grupy uczniów ze świetlic przy ul. Barczewskiego i ul. Niepodległości wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie. Dzieci miały okazję doświadczyć niezapomnianych wrażeń i rozbudzić swoją wyobraźnię oglądając spektakl czarnego teatru i światło-cienia inspirowany opowiadaniem Elsy Beskow „Słoneczne jajo”.

Wizyta Ratownika Medycznego w Świetlicy Szkolnej

22 września 2015 roku świetlicę przy ul. Niepodległości odwiedził pan Michał Nalborski wykonujący pracę ratownika medycznego, który przeprowadził dla dzieci zajęcia w zakresie pierwszej pomocy. W toku tych zajęć ratownik przypomniał uczniom wszystkie numery alarmowe, a także wspólnie z nimi przedyskutował sposób, w jaki należy powiadamiać o ewentualnym niebezpiecznym zdarzeniu oraz jakich informacji należy udzielić […]