ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo, Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2017 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie można składać w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2017 r. do […]

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLASY PIERWSZEJ

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przebiegało w […]

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO CZWARTEJ KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE

  Do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który: w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2007 lub 2008); posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski […]

WIOSENNY KOROWÓD

21 marca 2017 roku dzieci ze świetlic szklonych uczestniczyły w wiosennym pochodzie witającym nową porę roku, a żegnającym zimę. Poszliśmy na spacer do pobliskiego parku niosąc, ze sobą marzannę oraz kolorowe tarcze z symbolami nadchodzącej wiosny. Wszyscy wspólnie śpiewaliśmy piosenki przywołujące wiosnę, odpędzając w ten sposób mroźną zimę. Wiedząc, że topienie marzanny w rzece jest […]

„ Z wizytą w Olsztyńskim Planetarium”- klasy VI

W dniu 22.03.2017r. uczniowie klas VI uczestniczyli w pokazie astronomicznym w Olsztyńskim Planetarium. Tematem spotkania były ruchy Ziemi oraz ich następstwa. Uczniowie podczas pokazu mieli możliwość przekonać się, jakie gwiazdozbiory widoczne są na niebie z punktu obserwacyjnego miasta Olsztyn, ale również z Równika czy bieguna.  Obserwując „wędrówkę” słońca nad horyzontem, a także zmiany długości dnia […]

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W naszej szkole uczniowie klas pierwszych są uroczyście pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. W dniu 8 marca bibliotekę przy ul. Niepodległości odwiedziły klasa I A z p. Basią Kieżel i I B z p. Elą Pawliną. W kolorowy świat książek wprowadziły przyszłych czytelników uczennice klasy VI a, które przygotowały dla nich krótką inscenizację. Każda z […]

KANGUR MATEMATYCZNY

W czwartek 16 marca 2017r. ponad 90 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XXV edycji „Kangura Matematycznego”. Młodzi matematycy zmagali się z zadaniami wymagającymi logicznego i niestandardowego myślenia. W tym roku duże zainteresowanie matematycznymi zawodami wykazali najmłodsi uczniowie – aż 41 drugoklasistów stanęło do konkursu. Zdaniem uczniów zadania nie były łatwe, ale liczą, że uda […]