Zajęcia dla twojego dziecka w czasie Strajku nauczycieli

Zajmiemy się nieodpłatnie twoim dzieckiem Od 7 do 17 lat W godz. 8:00 – 16:00 od 10.04.19 (śr) do odwołania Dzieci ze szkół podstawowych, Młodzież gimnazjów i szkół średnich Miejsce: 10-236 Olsztyn ul. Sybiraków 36 Hala KKS „Warmia” sekcja badmintona Kontakt Andrzej Klej – 668 218 215 kleja@op.pl  facebook – BadmintonOlsztynAndrzej Klej      

WAŻNE WYDARZENIA W KWIETNIU

Rozgrywki „Piątek piłkarskich” – chłopcy. Konkurs recytatorski kl. IV-VIII. Rozgrywki w piłkę nożną dziewcząt. Apel porządkowy kl. IV-VIII. Wizyta w Straży Pożarnej kl. V. Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną Easter Card – kl. I-III. Wyjście do Olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl „Przygody Sindbada Żeglarza”. Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus – ogólnopolski konkurs jęz. angielskiego dla […]

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa  w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie   na rok szkolny 2019/2020. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59z późniejszymi zmianami); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania […]

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie na rok szkolny 2019/2020. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w […]

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn  na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).   W 2019 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej […]