Fundacja ,, Przyszłość dla dzieci „

Szkolne koło Wolontariatu ,, Rozwiń skrzydła ” ostatni raz w tym roku wzięło udział w zbiórce na rzecz fundacji ,, Przyszłość dla dzieci” w sklepie Rast. Dziękujemy wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas na rzecz potrzebujących dzieci : Marta Mazur kl. 6a Klaudia Lelek kl.6a Aneta Więcek kl. 6a Kinga Dziemidok kl.5a Weronika Fronczak kl.5a […]

ŻÓŁTA NIEDZIELA – POLA NADZIEI

29 kwietnia uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Akcji- Pola nadziei. Miała ona na celu zbiórkę pieniędzy na hospicjum dla dzieci w Olsztynie. Było to podsumowanie sprzedaży żonkili w różnych punktach Olsztyna. Kwiat ten jest symbolem nadziei. Uczniowie  w żółtych koszulkach zbierali przy Scenie Staromiejskiej pieniądze wręczając znaczki – żonkile,  a zebrana grupa taneczno- […]

Żółta Niedziela i SP 10

Żółta Niedziela i SP 10. Znakiem Pól Nadziei jest żonkil – kwiat, który jako jeden z pierwszych zakwita na wiosnę. Symbolizuje kruchość i ulotność życia oraz nadzieję na odrodzenie. Mszą św. w konkatedrze św. Jakuba rozpoczęła się Żółta Niedziela – kulminacyjny punkt XV edycji akcji „Pola Nadziei”. Po Eucharystii pracownicy i wolontariusze Caritas przeszli w […]

Spotkajmy się przy herbacie

Szkolne Koło Wolontariatu ,, Rozwiń skrzydła ” gościło podczas swoich zajęć panią Karoliną , która prowadzi zbiórkę żywności dla bezdomnych oraz organizuje akcję z kanapkami. Podczas spotkania poznaliśmy wzruszające historie ludzi, nauczyliśmy się tolerancji wobec drugiego człowieka. Była to piękna lekcja empatii. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie kl. 7a uczęszczający na etykę. Efektem tego spotkania […]