Żonkilowe podsumowanie za rok 2017/2018

Wolontariusze i opiekunowie Szkolnych Kół Caritas przybyli do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, by wziąć udział w podsumowaniu Akcji Pola Nadziei. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył bp Janusz Ostrowski. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie, podczas którego wyróżniono opiekunów i wolontariuszy. Podsumowano również konkursy. Za najlepszą pracę w konkursie „Film o Polach Nadziei” uznano […]

Fundacja ,, Przyszłość dla dzieci „

Szkolne koło Wolontariatu ,, Rozwiń skrzydła ” ostatni raz w tym roku wzięło udział w zbiórce na rzecz fundacji ,, Przyszłość dla dzieci” w sklepie Rast. Dziękujemy wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas na rzecz potrzebujących dzieci : Marta Mazur kl. 6a Klaudia Lelek kl.6a Aneta Więcek kl. 6a Kinga Dziemidok kl.5a Weronika Fronczak kl.5a […]

ŻÓŁTA NIEDZIELA – POLA NADZIEI

29 kwietnia uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Akcji- Pola nadziei. Miała ona na celu zbiórkę pieniędzy na hospicjum dla dzieci w Olsztynie. Było to podsumowanie sprzedaży żonkili w różnych punktach Olsztyna. Kwiat ten jest symbolem nadziei. Uczniowie  w żółtych koszulkach zbierali przy Scenie Staromiejskiej pieniądze wręczając znaczki – żonkile,  a zebrana grupa taneczno- […]

Żółta Niedziela i SP 10

Żółta Niedziela i SP 10. Znakiem Pól Nadziei jest żonkil – kwiat, który jako jeden z pierwszych zakwita na wiosnę. Symbolizuje kruchość i ulotność życia oraz nadzieję na odrodzenie. Mszą św. w konkatedrze św. Jakuba rozpoczęła się Żółta Niedziela – kulminacyjny punkt XV edycji akcji „Pola Nadziei”. Po Eucharystii pracownicy i wolontariusze Caritas przeszli w […]