„Czy kłopoty mają moc, kiedy jest ich cała moc?”

 We wtorek 28 listopada 2017 roku uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej udali się wraz
z opiekunami do Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Tam uczestniczyli w warsztatach  pt. „Czy kłopoty mają moc, kiedy jest ich cała moc?” przygotowanych przez pracowników biblioteki w oparciu o książkę Iwony Chmielewskiej. Celem zajęć było rozwijanie w uczniach poczucia, że nawet kłopoty mogą przyczynić się do powstania czegoś wspaniałego i wartościowego. Dzieci rozmawiały także na temat emocji, co stało się inspiracją do wykonania twórczych prac plastycznych.

            Serdecznie dziękujemy pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie za bardzo ciekawe zajęcia i nieustającą współpracę.