NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Dzięki przystąpieniu szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup książek w wysokości 15.000 złotych, w tym 12.000 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 3.000 zł to wkład własny organu prowadzącego.

Nasza biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 985 egzemplarzy, zarówno z kanonu lektur, jak i nowości wydawniczych.

Lista zakupionych książek wkrótce w zakładce biblioteka

Regał „NOWOŚCI” jest już pełny- zapraszamy do wypożyczania na czas ferii!