Podaruj termos bezdomnemu

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Akcji- Podaruj termos bezdomnemu pod opieka p. Magdalena Sztelman Wprowadzeniem w tematykę bezdomności były pogadanki na lekcjach religii, prezentacja fragmentów filmów o bezdomności i wykonanie plakatów na podsumowanie. Owocem podjętego tematu była możliwość przeniesienia terminów dla bezdomnych w wyznaczonych punktach w mieście. Wiele dzieci, zwłaszcza z klas 3 wraz z rodzicami podjęli się pomóc bezdomnym i przyniosły termosy do Herbaciarni na Starym Mieście, gdzie Pani w podziękowaniu obdarowywała herbatkami.
Wszystkim bardzo DZIĘKUJEMY.