PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki to stały punkt kalendarza uroczystości szkolnych.

Uroczystości tej towarzyszą następujące cele:

– zapoznanie uczniów z biblioteką szkolną oraz jej zbiorami:
– wdrażanie do właściwego zachowania się w bibliotece oraz wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych,
– zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i poszanowania książek,
– przygotowanie do samodzielnego wyboru książek.

W tym roku pasowanie odbyło się 14 marca. Bibliotekę przy ul. Niepodległości odwiedziły klasa I a z p. Anią Cygan i I b z panią Anią Urniaż.

Barwna inscenizacja oraz zagadki wprowadziły pierwszoklasistów w świat książek. Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zakładki z prośbami książki. Uwieńczeniem uroczystości było wypożyczenie przez uczniów pierwszych książek z biblioteki szkolnej.