ŻÓŁTA NIEDZIELA – POLA NADZIEI

29 kwietnia uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Akcji- Pola nadziei. Miała ona na celu zbiórkę pieniędzy na hospicjum dla dzieci w Olsztynie. Było to podsumowanie sprzedaży żonkili w różnych punktach Olsztyna. Kwiat ten jest symbolem nadziei. Uczniowie  w żółtych koszulkach zbierali przy Scenie Staromiejskiej pieniądze wręczając znaczki – żonkile,  a zebrana grupa taneczno- wokalna z klas I- III z naszej szkoły pod opieką p. Magdaleny Sztelman wystąpiły na scenie śpiewając, tańcząc i włączając wszystkich do radosnego świętowania.