Wizyta w Komendzie Głównej Policji

W poniedziałek, 28.05.2018 roku, dzieci uczęszczające do świetlicy wzięły udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Uczniowie dowiedzieli się jakie ryzyko niesie za sobą nieodpowiednie wykorzystywanie Internetu oraz jak dostrzegać te niebezpieczeństwa, reagować na nie, gdzie szukać pomocy i jak im przeciwdziałać. Po bardzo interesujących i efektywnych zajęciach dzieci miały okazję poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci i zająć miejsca za kierownicą policyjnego radiowozu.

Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Głównej Policji w Olsztynie za cenną lekcję oraz poświęcony czas.