MATEMATYCZNE WARSZTATY NA UWM

28 września uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach matematycznych przygotowanych przez panią Agnieszkę Bojarską-Sokołowską z Wydziału Matematyki i Informatyki na UWM.
Podczas zajęć uczniowie zmagali się z zagadnieniami wykraczającymi poza program szkoły podstawowej – bryły platońskie, fraktale, układ biegunowy, wielokąty sferyczne. Rozwiązywali problemy matematyczne i nie tylko, które wymagały logicznego myślenia, rozwijały percepcję, wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie pracowali na konkretnych materiałach, bez ograniczeń czasowych. Najwięcej emocji wzbudziła budowa figur przestrzennych.