OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat w wysokości 50 zł na konto
Rady Rodziców. Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców chciałaby wpłacone
przez nas pieniądze przeznaczyć na doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny
(szkoła już realizuje projekt zakupów sprzętu multimedialnego). Pomoc rodziców mogłaby przyspieszyć realizację tego projektu. Zapewnienie szkole takiego sprzętu, pozwoli na uwolnienie plecaków naszych dzieci od ciężaru dźwiganych przez nie podręczników.

Wpłat można dokonywać ratalnie (nawet po 5 zł miesięcznie). Prośbę Rady Rodziców, kieruje do nas wszystkich, rodziców dzieci, które uczą się w naszej szkole mając na uwadze dobro naszych dzieci – lżejsze plecaki i dostęp do nowoczesnej technologii.

Z poważaniem w imieniu rodziców tworzących RR

Wioletta Rutkowska

 

nr konta : 03 1240 1590 1111 0010 2834 1137

w tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę ucznia