Żywa lekcja historii

W dniu 4.12.2018 r. w SP 10 odbyła się tradycyjna (coroczna) Żywa lekcja historii. W tym roku tematem lekcji dla klas VI – VIII był Długi wiek XIX. Oczywiście temat wiązał się z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla nas Polaków wiek XIX zaczął się wraz z utratą niepodległości w 1795 r. a zakończył w 1918 r. – gdy ją odzyskaliśmy.

Teatr Historyczny Komturstwa Gniewskiego kierowany przez pana  Krzysztofa Góreckiego przedstawił nam dzieje oręża polskiego od Powstania Kościuszkowskiego, przez czasy napoleońskie, Powstanie Listopadowe, Styczniowe do 11.11.1918 r. Wszystko było ilustrowane rekonstrukcjami mundurów, broni, obyczajów. Bardzo kolorowa, ciekawa i pożyteczna lekcja historii Polski. Już czekamy co będzie za rok – tym razem zapewne dla młodszych roczników :)