OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI LUB DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub duplikatu świadectwa szkolnego wnosi się na poniższy numer konta :

PKO Bank Polski S.A.

Nr konta 85 1020 3541 0000 5002 0291 2434

W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji lub duplikat świadectwa szkolnego.

Następnie z potwierdzeniem przelewu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu wypełnienia wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa szkolnego.

Opłaty:

– Duplikat legitymacji – opłata 9 zł.

– Duplikat świadectwa szkolnego – opłata 26 zł.