DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOC

DZIĘKUJEMY

ZA WSPARCIE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

ZEBRALIŚMY 4220,52 zł.

TYM SAMYM USTANOWILIŚMY NOWY REKORD NASZEJ SZKOŁY.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TEGO SUKCESU.

BARDZO DOCENIAMY WASZĄ POMOC!!!

Organizatorzy:

Daria Zamaria
Aneta Gutowska
Ewa Linkiewicz
Wioletta Petka – Cichosz
Marta Wawer
Urszula Zawadzka
Anna Kossarzecka