Czytelnictwo w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Najlepszy czytelnik klas I– III 

Małgorzata Polak uczennica kl.IIa (23 książki)

Najwięcej wypożyczeń – klasa  IIa  (7,1 książek na 1 ucznia)

Najlepszy czytelnik klas IV – VIII

Joanna Kozioł uczennica kl.Va (22 książki)

Najwięcej wypożyczeń – klasa IVc (4,7 książki na 1 ucznia)