„Muzyczne spotkanie w świetlicy”                

Do naszej szkoły przybyli uczniowie Gimnazjum Nr 2 ,którzy grają na instrumentach, aby zaprezentować swoje umiejętności.Gośćmi byli:Laura-flet, Mikołaj-puzon, Wojtek gitara, opiekunem grupy jest p.Irma Kardahs-katecheta Gim Nr 2 .Młodzież opowiedziała o instrumentach,zaprezentowała krótkie utwory i dała możliwość bliższego poznania gry na nich. Starsi koledzy zostali bardzo miło przyjęci.