30 rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r.

4 czerwca 1989 r. to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przy „Okrągłym Stole” 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne (w 35%) wybory do sejmu i całkowicie wolne (100%) do senatu.

Opozycja antykomunistyczna na potrzeby wyborów utworzyła Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Na plakatach wyborczych umieszczano fotografię startującego kandydata z Lechem Wałęsą. Była to doskonała metoda promowania kandydatów opozycji, często mało znanych głosującym. Komitet Obywatelski miał utrudniony dostęp do telewizji i  radia. Tylko 3 gazety: „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Powszechny” i utworzona przez opozycję „Gazeta Wyborcza” prowadziły kampanię na rzecz opozycji.

W zebraniach i spotkaniach wyborczych uczestniczyli aktorzy i artyści, poza informacją oferowali wyborcom rozrywkę. Akcja plakatowa była przemyślana, tworzyli ją znakomici plastycy, pomagali artyści z całego świata. Najbardziej znany był plakat na którym Gary Cooper
(„W samo południe”) zachęca do głosowania na „Solidarność”.

Wybory były ogromnym zwycięstwem antykomunistycznej opozycji35% wybranych posłów i 99% senatorów należało do Komitetu Obywatelskiego. Oddając swój głos na antykomunistyczną opozycję obywatele zapoczątkowali bezkrwawy upadek komunizmu. Rozpoczęto odbudowę wolnej Polski.

W naszej szkole przypominamy o tych wydarzeniach wystawką w hallu szkoły oraz wspomnieniami  na lekcjach historii i zajęciach z wychowawcą.