UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT DO RODZICÓW!!!!

Szanowni Państwo,
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły podjęto decyzję o odwołaniu w klasach I-VIII wszystkich lekcji i zajęć dodatkowych w poniedziałek i wtorek (17 i 18.06.2019 r.).
Rodzice, którzy mają takie możliwości, proszeni są o zapewnienie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie. Pozostali uczniowie klas I-VIII zostaną objęci opieką w szkole przy ul. Barczewskiego  w godz. 6.30-16.45.
W budynku przy ul. Niepodległości będzie działać tylko stołówka szkolna. W godz. 11.10-13.00 będą wydawane obiady.

Dyrektor
Anna Żarczyńska