STOŁÓWKA SZKOLNA ZAPRASZA

OPŁATA ZA OBIADY –
MIESIĄC WRZESIEŃ 2019

 19 obiadów x 3,40 zł =64,60zł

Zapisy telefonicznie lub osobiście u  intendenta do 3 września 2019r.
– obiady będą wydawane od 4.09.2019r.              

TERMIN OPŁAT  29.08-03.09.2019r. (pieniądze na koncie)

Wpłat  dokonujemy  tylko przelewem  na rachunek bankowy;
PKO Bank Polski S.A. 80 1020 3541 0000 5202 0291 2426

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, aktualną klasę, miesiąc za który jest wpłata.

Zapraszamy do korzystania z obiadów w naszej  stołówce szkolnej. Gwarantujemy smaczne i ciepłe posiłki.