…Pamiętamy…

W przeddzień Wszystkich Świętych uczniowie klasy V a odwiedzili cmentarz wojskowy przy ulicy Szarych Szeregów. W ten sposób uczcili pamięć o bohaterach naszej wolności, którzy są związani z historią tego regionu. W ramach wyjścia uczniowie porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby, które oddały życie dla ratowania ojczyzny. Cmentarz Wojskowy to tak naprawdę 3 cmentarze. Jak ktoś napisał na tablicy informacyjnej jest tam pochowanych 4262 żołnierzy radzieckich, 290 żołnierzy polskich i 670 lotników z francuskiego pułku Normandie – Niemen. Największą część cmentarza zajmują kwatery żołnierzy radzieckich poległych w walkach między innymi w okolicach Olsztyna, Szczytna i Nidzicy. Na jednej z anonimowych płyt ktoś niedawno kazał wyryć nazwisko Anatolij Radczenko. To jedyny pochowany tam żołnierz, którego znamy z imienia i nazwiska. Drugą część cmentarza zajmują kwatery „670 lotników Wolnej Francji”. Tyle można dowiedzieć się z tablicy informacyjnej.Cmentarz „przez płot” sąsiaduje z przedwojennym niemieckim cmentarzem wojennym. Stoi tam tablica poświęcona 13 polskim żołnierzom września 1939 roku, którzy ranni trafili do lazaretu wojskowego w Kortowie (Kortau) i tam zmarli.