Sportowe potyczki klas IV

Tradycyjnie w pierwszym semestrze odbył się WIELOBÓJ OGÓLNOROZWOJOWY KLAS IV.
25 listopada obie nasze klasy czwarte stanęły do sportowej rywalizacji, ale wszystko zgodnie z zasadą fair play. Uczniowie musieli wykazać się szybkością, skocznością, celnością, a także sprytem i taktyką😉 Rywalizacja była zacięta i można powiedzieć, że zakończyła się małym remisem. Między klasami był tylko punkt różnicy. Wszystkim gratulujemy. Sportowa piona 🖐