„Gdzie Warmia, a gdzie Mazury”

W styczniu 2020 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyły się zajęcia edukacyjne „Gdzie Warmia, a gdzie Mazury”. Udział wzięły klasy VIII A i VIII B.

Poznaliśmy krainy historyczne województwa warmińsko-mazurskiego, granice Warmii. Przybliżyliśmy wiedzę o rdzennych mieszkańcach-Prusach oraz o ich podboju przez Krzyżaków. Ciekawe okazały się kilkakrotne zmiany przynależności państwowej Warmii i Mazur na przestrzeni wieków, ścieranie się wpływów etnicznych, kulturowych i religijnych. Zrozumieliśmy różnice kulturowe między Warmiakami i Mazurami.

Poznanie dziejów pozwoliło uczniom zrozumieć skomplikowaną  historię naszego regionu, który znalazł się w granicach Polski dopiero po II wojnie światowej.