Nasza gmina

W naszej szkole zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Nasza gmina”. Skierowany został do uczniów klas ósmych. W ramach projektu odbyły się zajęcia dydaktyczne z wiedzy o społeczeństwie, podczas których uczniowie wyszukiwali informacje z internetu dotyczące Olsztyna. Współpracując w grupach, poznawali naszą gminę. Efektem końcowym projektu było przygotowanie przez uczniów folderów o naszym mieście. W styczniu 2020 roku uczniowie klas IV-VIII mieli okazję obejrzenia wystawy „Nasza gmina”. Wszystkie prace były bardzo interesujące. Młodzież spisała się „na medal”, wykazując się kreatywnością.