PROJEKT „OLSZTYN – NASZE WSPÓLNE MIEJSCE”

Fundacja Borussia w grudniu 2019 roku  realizowała projekt skierowany do uczniów naszej szkoły pt.: „Olsztyn – nasze wspólne miejsce!”. Projekt był realizowany dzięki wsparciu Gminy Olsztyn. Projekt obejmował cykl zajęć warsztatowych mających na celu przede wszystkim aktywizację dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do włączania się w życie kulturalne i społeczne Olsztyna, edukację poprzez działania twórcze i zwiększenie świadomości wielokulturowej historii swojego miasta/dzielnicy a także otwartości na innych. Jest to kontynuacja projektu „Osiedle Grunwaldzkie – moje miejsce” realizowanego przez Fundację Borussia w 2018 roku. W tym roku projekt dotyczy nie tylko jednej dzielnicy, ale w ogóle miasta Olsztyna. Zapraszamy do współpracy, do pomocy przy rekrutacji uczestników projektu. Cykl zajęć obejmował kilka warsztatów, które odbywały się w Domu Mendelsohna przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 i na terenie miasta. W ramach realizacji projektu uczestnicy brali udział w cyklu zajęć, których problematyka obejmowała:

– Spotkanie integracyjne i warsztaty dotyczące edukacji międzykulturowej i przełamywania stereotypów, warsztaty na temat różnorodności kulturowej i stereotypów

Działanie to miało na celu integrację wszystkich uczestników. W dalszej części zajęć odbyły się również warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej i przełamywania stereotypów. Celem tej części zajęć było zachęcenie uczestników do otwartości na różnorodność, inność, zwrócenie uwagi na wielokulturową nie tylko historię, ale także współczesność Olsztyna i regionu.

– Spacer fotograficzny zatytułowany: „Olsztyn oczami młodych mieszkańców”

Celem działania było zaproszenie dzieci do przedstawienia własnej wizji swojego miasta. Podczas spaceru młodzież tworzyła własne fotografie, na których uwieczniała te miejsca w przestrzeni miasta, które dla każdego z nich są ważne, warte uwagi, piękne lub/i w których spędzają dużo czasu. Ważnym aspektem działania było wejście dzieci w rolę przewodników po swoim mieście, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, stworzenie pola do wzajemnej twórczej inspiracji, zachęta do poznawania miasta z różnych perspektyw.

– Warsztaty edukacyjne w konwencji gry terenowej

Działanie to ma na celu zachęcenie dzieci do samodzielnego odkrywania historii rodzinnego miasta/dzielnicy przez dzieci. Opowieść o wielokulturowej historii oraz współczesności Olsztyna, o miejscach które zniknęły już z mapy miasta i o tych, które wciąż się tam znajdują choć zmieniły swe znaczenie.

– Warsztaty – tworzenie filmów zatytułowane „Nasza wizja wielokulturowego Olsztyna”

Podczas zajęć młodzież pod okiem eksperta poznawała tajniki aplikacji do tworzenia filmów, pracowała nad własnymi, krótkimi filmami dotyczącymi tematyki Olsztyna. Realizacja pomysłów i montaż filmików. Działanie ma na celu wykorzystanie przez uczestników swojej wyobraźni, kreatywności, wiedzy, własnych fotografii i kompetencji nabytych podczas trwania projektu, poprzez twórcze działanie.

Nasze działania zostały docenione. Otrzymaliśmy podziękowania od fundacji „Borussia”.