75. ROCZNICA WYZWOLENIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO W AUSCHWITZ

27 stycznia przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, obozu, który  stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa. Dla upamiętnienia tej ważnej daty zorganizowano na terenie naszej szkoły tematyczną wystawę „Auschwitz. Pamięć”. Na lekcjach historii w klasach IV-VIII przeprowadzono pogadanki . Dzięki takim lekcjom patriotyzmu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10  mieli okazję uświadomić sobie, że należy  upamiętniać tragedię ludzi w latach 1940-1945, którzy ginęli i cierpieli w Auschwitz.