Spotkanie ze strażakiem!

Dnia  16 stycznia 2020 roku świetlica naszej szkoły gościła przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej  pana  asp. szt. Tomasza Wolińskiego, który przeprowadził pogadankę   na temat  przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego  w okresie ferii zimowych. Spotkanie miało na celu ostrzeżenie dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z nieprzemyślanych zabaw i konsekwencjami jakie mogą z nich wynikać. Podczas trwania zajęć gość przypomniał uczniom numery telefonów alarmowych   oraz omówił sytuacje, w których należy dzwonić  po pomoc.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i ciekawe spotkanie.