80 Rocznica Zsyłek Polaków na Sybir

80 Rocznica Zsyłek Polaków na Sybir

10.02.1940

13.04.1940

29.06.1940

20.06.1941

Cztery wielkie zsyłki Polskiej Ludności

Klasa VIII b upamiętniła pierwszą zsyłkę Polaków na Sybir biorąc, udział w Uroczystej Gali Patriotycznej w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.