Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz późniejszymi zmianami w tym rozporządzeniu (Dz. U. poz. 410) informujemy, iż przedłużamy okres zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do 10 kwietnia 2020 roku.

Z poważaniem dyrektor szkoły

Anna Żarczyńska