Biblioteka szkolna zaprasza od 13 maja 2020r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym naszych uczniów, biblioteka szkolna postanowiła uruchomić od 13 maja (środa) wypożyczenia dla klas IV – VIII w budynku „Dużej Dziesiątki”.

      Ze względów bezpieczeństwa prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

     Uwzględniając obecne wymagania sanitarne dotyczące liczby osób, wyznaczamy terminy wypożyczania książek dla poszczególnych klas:

środy:

godz. 11.00-12.00 – klasy VII

godz. 12.00-13.00 – klasy VIII

czwartki:

godz. 14.30-15.00 – klasy IV

godz. 15.00-15.45 – klasy V

godz. 15.45-16.30 – klasy VI

Zapraszamy!