Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020/2021

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA I HARMONOGRAM EGZAMINÓW W 2020r.

Pozdrawiam
Doradca zawodowy