ANIA POLAK Z KLASY VIA ZAJĘŁA ÓSME MIEJSCE W ZDALNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM!

Zdalny Konkurs Recytatorski Mistrzowie Słowa zorganizowano w ramach Międzyszkolnego Festiwalu Nauki i Sztuki Szkoła zdolna/zdalna. Festiwal przygotowany został przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Warmińsko- Mazurski i Szkołę Podstawową nr 13 w Olsztynie pod patronatem Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty. Za organizację Konkursu Recytatorskiego odpowiedzialny był Pałac Młodzieży w Olsztynie. Jurorzy konkursu wysłuchali nagrań recytacji 41 młodych recytatorów. Wyłoniono Ligę Mistrzów Słowa- 14 najlepszych recytatorów. Anna Polak z klasy VI a zajęła zaszczytne ósme miejsce, zapisując się w gronie najlepszych recytatorów. Mistrzowsko wykonała wiersz Jana Brzechwy pt. Włos.