Olsztyn. Bezpieczna edukacja.

Film informacyjny dot. przestrzegania
reżimu sanitarnego
w związku z epidemią COVID-19