Zmiany od 21.09.2020 r. w harmonogramie wydawania posiłków w stołówce szkolnej

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ DLA KLAS IV-VIII

 Rok szkolny 2020/2021