UKS Debiut Dziesiątka informuje

Zarząd UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn działając zgodnie ze statutem zwołuje Zebranie Sprawozdawcze na dzień 8 grudnia w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie.
 I termin – godz. 17.00
w przypadku braku odpowiedniej ilości osób:
II termin – godz. 17.15