Historia szachów w SP10

szachy

Szachy są wspaniałym narzędziem dydaktycznym, uczącym rozwiązywania trudnych problemów i abstrakcyjnego myślenia. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olsztynie posiada jeden z najlepiej zorganizowanych w naszym województwie system szkoleniowy skierowany
do dzieci w wieku szkolnym, które chcą nauczyć się i grać w szachy.

Historia szachów w szkole rozpoczęła się w 2007 r., kiedy to kilkoro uczniów zaczęło
uczestniczyć w zajęciach Kółka Szachowego utworzonego przez Radę Osiedla „Grunwaldzkie”, która do dzisiaj aktywnie wspiera i współorganizuje życie szachowe w szkole. Od roku szkolnego 2010/2011 dzięki środkom pozyskiwanym przez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” możliwe jest prowadzenie zajęć, które uwzględniają aktualny poziom wiedzy szachowej i umiejętności
każdego z uczestników. W roku szkolnym 2013/2014, zajęcia odbywają się w czterech grupach szkoleniowych. Dwie grupy przeznaczone są dla dzieci najmłodszych – uczniów klas 1-3, które zaczynają swoją przygodę z szachami, grupę trzecią tworzą uczniowie klas 4-6, którzy kontynuują naukę i wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich latach.
Czwarta grupa to zaawansowani zawodnicy, reprezentujący Szkołę w rozgrywkach wojewódzkich i krajowych. We wszystkich grupach zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, którzy jednocześnie są zawodnikami, trenerami i instruktorami sportu
w tej dyscyplinie, posiadający także własną, bogatą przeszłość zawodniczą.

Każdego roku zwiększa się zainteresowanie grą w szachy wśród uczniów SP 10. Potwierdza to duża frekwencja na zajęciach oraz na organizowanych od 2011 roku Mistrzostwach Szkoły
(uczestniczyło w nich 35 – 80 dzieci).

Tradycją w SP 10 stał się również Szachowy Turniej Rodzinny (w 2014 roku – odbyła się trzecia edycja) organizowany przez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” w ramach Festynu Rodzinnego. Od roku 2012 SP 10 współorganizuje Otwarte Mistrzostwa Olsztyna Edukacji Wczesnoszkolnej w szachach.

Szkoła Podstawowa Nr 10 ściśle współpracuje z olsztyńskimi klubami szachowymi –
Warmia Olsztyn i UKS Trzydziestka i UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn. Po pierwszych, znaczących sukcesach
Szkoła została objęta bezpośrednim patronatem Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.

Obecnie szachiści ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olsztynie zaliczani są najlepszych w naszym województwie, czego potwierdzeniem są wyniki sportowe osiągane przez naszych uczniów (zakładka sukcesy i medale uczniów).

Poniżej zdjęcia z Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Ustroniu