Pedagog

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

Czesława Lib

klasy I – III

telefon: 089 527 37 84

Barczewskiego 11a, sala nr 15

 

poniedziałek      8.30 – 11.30

wtorek                9.00 – 13.00

środa                  8.00 – 13.30

czwartek            9.00 – 13.00

piątek                 8.00 – 13.30

 

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

Robert Fleischer

klasy IV – VIII

Niepodległości 18

poniedziałek      7.30 – 13.30

wtorek                13.00 – 16.30                15.30 – 16.30 konsultacje z rodzicami

środa                  8.00 – 11.30

czwartek            8.00 – 14.00

piątek                 8.00 – 11.30

 

 

 

WYKAZ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC
W SPRAWACH RODZINNYCH