Pedagog

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

klasy 0 – III

mgr Czesława Lib

ul.Barczewskiego 11a, sala nr 15

telefon: 089 527 37 84

 

Poniedziałek      8.00 – 13.00

Wtorek                8.00 – 13.30

Środa                  8.00 – 14.30

Czwartek            8.00 – 12.30

Piątek                 8.00 – 12.30

Plan zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami klas 0-IV

II półrocze 2017/2018

 

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO/
DORADCY ZAWODOWEGO

klasy IV – VII

mgr Robert Fleischer

Sala 46 ul. Niepodległości 18

Tel. 895271142

Dyżury i konsultacje z rodzicami:

Czwartek 16:00-17:00

oraz w ramach zebrań klasowych

Poniedziałek 8.00– 12.00

Wtorek 7.15 – 12.15

Środa  7.15 – 15.15

Czwartek  13.00 – 17.00

Piątek  7.15 – 12.15

 

 

WYKAZ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC
W SPRAWACH RODZINNYCH