Wpłaty

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC
LUTY 2018

18 obiadów x 3,40 zł = 61,20zł

TYLKO DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

PROSZĘ O WPŁATY W TYM TERMINIE

Opłaty można dokonać na konto, które jest podane na stronie internetowej szkoły, lub osobiście u intendenta w wyżej podanym terminie

OD LUTEGO 2018r ZMIANA NUMERU KONTA

 

Dane do przelewu
80 1020 3541 0000 5202 0291 2426
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

Tytułem: „Opłata za obiady– miesiąc 2018, imię i nazwisko ucznia, klasa”
Np: „opłata za obiady- luty2018, Jan Kowalski, IA”

 

Intendent: Halina Dzikowska tel. 89 527 77 27 wew. 13

Cena obiadu uczniowskiego: 3,40 zł