Wpłaty

OPŁATA ZA OBIADY –
MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

 14 obiadów x 3,40 zł =47,60 zł       

(20.XII WIGILIE KLASOWE – w tym dniu nie ma obiadu)

TERMIN OPŁAT  25.11 -28.11.2019r. (pieniądze na koncie)

Dane do przelewu
80 1020 3541 0000 5202 0291 2426
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

Tytułem: „Opłata za obiady– miesiąc za który jest wpłata,
imię i nazwisko ucznia, aktualna klasa”
Np: „opłata za obiady- luty, Jan Kowalski, IA”

Intendent: Halina Dzikowska tel. 89 527 77 27 wew. 13

Cena obiadu uczniowskiego: 3,40 zł