Wpłaty

OPŁATA ZA OBIADY –
MIESIĄC MAJ 2019

 20 obiadów x 3,40 zł =68,00zł

Należy odliczyć obiady od 08.04.-12.04.2019r tj.17.00zł
do zapłaty 51,00zł

Ewentualne dalsze odpisy będą w czerwcu o czym będzie informacja na stronie szkoły

 

TERMIN OPŁAT:  20 – 28 kwiecień  2019rok (pieniądze na koncie szkoły).
Po tym terminie opłata będzie zwracana.

NALEŻY WPŁACIĆ  KWOTĘ JAKA JEST PODANA

PROSZĘ O TERMINOWE OPŁATY

Opłaty można dokonać tylko na konto, które jest podane na stronie internetowej szkoły.

Dane do przelewu
80 1020 3541 0000 5202 0291 2426
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

Tytułem: „Opłata za obiady– miesiąc za który jest wpłata,
imię i nazwisko ucznia, aktualna klasa”
Np: „opłata za obiady- luty, Jan Kowalski, IA”

Intendent: Halina Dzikowska tel. 89 527 77 27 wew. 13

Cena obiadu uczniowskiego: 3,40 zł