Wpłaty

OPŁATA ZA OBIADY –
MIESIĄC MARZEC 2020

 22 obiady x 3,40 zł =74,80 zł       

TERMIN OPŁAT  21.02 – 28.02.2020r. (pieniądze na koncie)

Dane do przelewu
80 1020 3541 0000 5202 0291 2426
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

Tytułem: „Opłata za obiady– miesiąc za który jest wpłata,
imię i nazwisko ucznia, aktualna klasa”
Np: „opłata za obiady- luty, Jan Kowalski, IA”

Intendent: Halina Dzikowska tel. 89 527 77 27 wew. 13

Cena obiadu uczniowskiego: 3,40 zł