Wpłaty

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY 2019

 19 obiadów x 3,40 zł = 64,60zł

TERMIN OPŁAT:  do 28 styczeń 2019rok (pieniądze na koncie szkoły).
Po tym terminie opłata będzie zwracana.

PROSZĘ O TERMINOWE OPŁATY

Opłaty można dokonać tylko na konto, które jest podane na stronie internetowej szkoły.

Dane do przelewu
80 1020 3541 0000 5202 0291 2426
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

Tytułem: „Opłata za obiady– miesiąc 2018, imię i nazwisko ucznia, klasa”
Np: „opłata za obiady- luty2018, Jan Kowalski, IA”

Intendent: Halina Dzikowska tel. 89 527 77 27 wew. 13

Cena obiadu uczniowskiego: 3,40 zł