Jadłospis

OPŁATA ZA OBIADY –
MIESIĄC CZERWIEC 2019

12 obiadów x 3,40 zł =40,80 zł

Należy odliczyć obiady od 24.04.-26.04. 2019 r.  tj.10,20 zł do zapłaty 30,60 zł

W m-cu czerwcu nie ma odpisów,należy opłatę  pomniejszyć o odpis.

TERMIN OPŁAT:  20 – 28 maj 2019rok (pieniądze na koncie szkoły).
Po tym terminie opłata będzie zwracana.

 

NALEŻY WPŁACIĆ  KWOTĘ JAKA JEST PODANA

PROSZĘ O TERMINOWE OPŁATY

Opłaty można dokonać  tylko na konto, które jest podane na stronie internetowej szkoły.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

80102035410000520202912426

Tytułem:   opłata za obiady, miesiąc za który jest wpłata, imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

 INFORMACJA DLA RODZICÓW(OPIEKUNÓW)

1. Stołówka jest czynna od 11:00 do 14:00.
2. Rodzice nie wchodzą na stołówkę razem z dzieckiem.
3. Obiad wydawany jest na wynos tylko wtedy, gdy dziecko jest chore.