Wolontariat

O nas

Szkolny Klub Wolontariatu

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Obecnie naszymi wolontariuszami są uczniowie klas II i III, którzy ogromnie angażują się w pracę na rzecz społeczności szkolnej oraz ludzi i zwierząt potrzebujących pomocy. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu są pomysłowi, uczynni i chętnie inicjują nowe działania. Wiemy, że działając w grupie możemy zrobić dużo dobrego. Cyklicznie bierzemy udział w akcji „Marzycielska Poczta” – wybieramy profile dzieci potrzebujących pomocy ze strony internetowej Fundacji Dobry Uczynek i wykonujemy dla nich kartki okolicznościowe. Angażujemy się w życie szkoły np. poprzez tworzenie dekoracji, Pocztę Walentynkową, przygotowanie Dnia Otwartego. Reprezentujemy również naszą szkołę na zewnątrz np. poprzez współpracę z Przedszkolem Nr 4 im. Pluszowego Misia i działalność artystyczną, jak np. pokaz kolęd lub przedstawienia. Organizujemy także zbiórki na rzecz potrzebujących np. zbiórka kredek dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej, zbiórka funduszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Angażujemy się także w opiekę nad zwierzętami z olsztyńskiego schroniska poprzez
włączenie się w zbiórkę jedzenia i koców dla bezdomnych psów i kotów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w naszą działalność!

Jak powstał Szkolny Klub Wolontariatu?

Szkolny Klub Wolontariatu powstał dzięki włączeniu się naszej szkoły w październiku 2013 roku do realizacji projektu „Bezpieczny Wolontariusz” prowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”. Projekt miał na celu popularyzację wolontariatu w olsztyńskich szkołach i był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stowarzyszenie ESER „Pionier” zorganizowało w dniach 22-25.10. 2013 szkolenie na temat organizacji Klubu Wolontariatu w szkole, w którym wzięły udział nauczycielki – Ewa Linkiewicz i Magdalena Sztelman. Zespół ESER „PIONIER” zaoferował wsparcie merytoryczne w tworzeniu dokumentów przydatnych przy funkcjonowaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu. Nauczycielka języka angielskiego – Ewa Linkiewicz, jako Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu wspólnie z przedstawicielką Stowarzyszenia – panią Katarzyną Wasyliszyn stworzyła plan pracy Klubu i jego regulamin. Stowarzyszenie dostarczyło wzór porozumienia podpisywanego z wolontariuszami i ich rodzicami oraz Kodeks Wolontariusza, które to dokumenty po niewielkich modyfikacjach zastosowano w naszej szkole. Graficy ESER „PIONIER” stworzyli logo Klubu – symbol słoneczka z serduszkiem w środku. Przygotowali również tabliczkę Klubu, informującą o udziale w projekcie i współpracy z „Pionierem”, którą zawiesiliśmy w szkole. W czasie trwania projektu uczniowie – wolontariusze otrzymali od Stowarzyszenia publikacje „Wolontariat w szkole – co i jak?” w formie plakatów oraz znaczki z logo i nazwą Klubu.