Różne oblicza Ojczyzny

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie będzie ubiegać się o nadanie certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W związku z tym przystępujemy do realizacji projektu „Różne oblicza Ojczyzny”:

Projekt „Różne oblicza Ojczyzny”

realizowany w ramach ubiegania się o certyfikat W-M Kuratora Oświaty „ Szkoła wierna dziedzictwu”.

Założenia projektu: Podkreślenie i uświadomienie uczniom wielorakości pojęcia „Ojczyzna” (Ojczyzna: mój dom rodzinny, najbliższe otoczenie – Olsztyn/moje miasto/ – Warmia/mój region/ – Polska/mój kraj/ ) oraz wzmacnianie więzi z ojczyzną postrzeganą w różnorodnych aspektach.

Cele projektu:

  • kształtowanie więzi z ojczyzną poprzez wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury;
  • uświadamianie bliskości ojczyzny, jako miejsca, w którym na co dzień żyjemy;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
  • poszerzanie wiedzy na temat dziejów naszego regionu/kraju, społecznej lokalności;
  • rozbudzanie miłości, szacunku i przywiązania do ojczyzny, tradycji i historii własnego regionu/kraju, a także jego osiągnięć, kultury i języka ojczystego.

Termin realizacji: rok szkolny 2019/2020

Adresaci: projekt jest skierowany do społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli) oraz środowisk lokalnych, a także mieszkańców Olsztyna.

KLASA VA NA LEKCJI MUZEALNEJ
W DOMU GAZETY OLSZTYŃSKIEJ

Dnia 6 listopada 2019 roku klasa V A udała się na lekcję muzealną do Domu „Gazety Olsztyńskiej” Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.Naszą wizytę rozpoczęliśmy od przygody z kaligrafią-sztuką pięknego pisania. Po odpowiednim przygotowaniu przez panią kustosz D.Syrwid, uczniowie ćwiczyli pisanie atramentem przy pomocy obsadki i stalówki. Każdy z uczestników pracował z wielkim zaangażowaniem. Uczniowie spędzili czas kreatywnie, a efektami działań były zapisane zeszyty. Doszliśmy do wniosku ,że nauka pięknego pisania wymaga wytrwałości i zaangażowania, a zarazem potrafi dać dużo satysfakcji. Podczas lekcji panią kustosz D.Syrwid omówiła okoliczności tworzenia polskich szkół na Warmii i Mazurach w latach 1929-1939. Przedstawiła stanowisko władz pruskich wobec dzieci, które wyrażały chęć nauki języka polskiego. Poznaliśmy też losy wybranych uczniów i ich nauczycieli. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak wyglądała trudna codzienność w polskiej szkole na Warmii i Mazurach w latach 1929-1939. Ważnym elementem lekcji było obejrzenie wystawy „ Przyznając się do polskości”. Rekonstrukcja przedwojennej sali lekcyjnej, fotografie, prezentacje pozwoliły nam utrwalić wiedzę, jak ważną rolę w podtrzymaniu tożsamości odegrały polskie szkoły na Warmii i Mazurach.

 

Wzięliśmy udział w wojewódzkich obchodach 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Święto Niepodległości

7 listopada odchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczniowie wysłuchali koncertu „ Pieśni legionowe” przygotowanego przez chór szkolny prowadzony przez panią A. Krzykwa. Uroczystość była lekcją patriotyzmu i historii przedstawioną w ciekawej formie. Przypomniała uczniom wydarzenia związane z tak ważną rocznicą. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz akademii obejmował  pieśni legionowe, które cały czas pozostają dokumentem epoki i wciąż niezwykle nas wzruszają. Prezentacja w bardzo obrazowy sposób przedstawiła losy Polaków w II połowie XIX w. Uwagę przyciągnęła piękna dekoracja. Młodzież szkolna z zainteresowaniem  wysłuchała koncertu. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości cieszymy się i my niepodległą, wolną Ojczyzną, którą wywalczyli polscy żołnierze. Naszą radość wyśpiewaliśmy słowami pieśni legionowych.
Uroczystość prowadziła uczennica klasy VIIIa M. Mazur. O oprawę techniczną zadbali uczniowie klasy VIIIa : W. Sulewski, I .Żuk

Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialni byli:

Krzykwa, E. Marciszewska A .Szczęsny.

1 listopada

Są w naszej pamięci …

 

Wycieczka do Warszawy

27 października odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy. Pojechali uczniowie klasy VIII A, VIII B i kilka osób z VI D. Opiekunkami były: Urszula Leśniewska-Konieczny, Agnieszka Rogulska-Słomińska i Ewa Marciszewska.Celem wycieczki było zwiedzanie ciekawych miejsc w stolicy: gmachu TVP i budynku parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.Pierwszym ciekawym miejscem, które zwiedziliśmy był gmach TVP  przy ulicy Woronicza. Oprowadzała nas Pani Przewodnik. Interesująco mówiła o historii telewizji, pracy ludzi prezentujących nam wiadomości, prowadzących programy publicystyczne. Zobaczyliśmy urządzenia, poznaliśmy obsługujących je ludzi.

Mieliśmy możliwość obejrzenia studia gdzie, powstają programy rozrywkowe. Właśnie trwały przygotowania do nagrań programu „Jaka to melodia?” z udziałem zespołu „Pektus”.Z zaciekawieniem oglądaliśmy pracę „od kuchni”. Pani Przewodnik pokazała nam plan filmowy serialu historycznego „Korona królów”. W gmachu TVP podziwialiśmy także eksponaty zebrane w muzeum telewizji.

Kolejnym etapem naszej wycieczki był parlament Rzeczpospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej. Po załatwieniu formalności i spotkaniu z Panią Przewodnik rozpoczęliśmy zwiedzanie. Obejrzeliśmy makietę polskiego parlamentu. W sali plenarnej Pani Przewodnik opowiedziała o systemie władzy w Polsce, procesie legislacyjnym. Mieliśmy możliwość zapoznania się z tablicą pamiątkową na której były imiona i nazwiska posłów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Widzieliśmy tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Niestety, nie udało nam się porozmawiać z żadnym parlamentarzystą.

Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy McDonald`s  gdzie posililiśmy i podzieliliśmy się pierwszymi wrażeniami. Liczymy, ze nie była to ostatnia nasza wizyta w stolicy.

Gonimy Mikołaja Kopernika…

23 października klasy VA i VB wzięły udział w grze miejskiej „Pogoń za Kopernikiem”. W Miejskiej Informacji Turystycznej dostaliśmy karty do gry, które zawierały rymowankę wprowadzającą, wskazówki trasy, dekoder hasła oraz kartę odpowiedzi. Uczestnicy przeszli ustaloną trasę według ustalonego planu. Odnaleźli wskazane miejsce, postacie. Szukanie WIELKIEGO ASTRONOMA to doskonała forma aktywności, która sprawdziła szereg umiejętności uczniów. Gra miejska okazała się atrakcyjną zabawą połączoną z integracją i zwiedzaniem Starego Miasta w Olsztynie.

Świętujemy 101 rocznicę odzyskania niepodległości

21.10.2019 r. rozpoczęliśmy obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W holu szkoły zorganizowana została wystawka poświęcona twórcom niepodległości. Odbudowa państwa polskiego w 1918 r. to zbiorowy wysiłek całego społeczeństwa, walka pokoleń w czasie 123 lat zaborów. Jednak wszelka praca zbiorowa ma organizatorów, przywódców. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Gabriel Narutowicz to Ojcowie polskiej Niepodległości. Bez ich talentu, pracy, walki państwo polskie byłoby zapewne zupełnie inne – może by go nie było.

Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które prezentują twórców niepodległości Polski.

Pogoń za Kopernikiem

18 X 2019 r. klasy VIc i VId z naszej szkoły uczestniczyły w grze ulicznej „Pogoń za Kopernikiem”. Zajęcia odbywały się na Starym Mieście w Olsztynie. Łączyły aktywność fizyczną i intelektualną. Uczniowie mieli odnaleźć w terenie obiekty i odgadnąć hasła związane z przeszłością Olsztynanaszym dziedzictwem.

Główne cele tej pożytecznej zabawy dydaktycznej to: przybliżenie w terenie miejsc związanych z naszym wielkim astronomem i rozwinięcie zainteresowania historią naszej „Małej Ojczyzny”. Dwie godziny upłynęły bardzo szybko, uczniowie rozwiązali krzyżówki (troszkę lepiej lub niekoniecznie :). Wszyscy wróciliśmy w świetnych humorach. Lekcja łączyła elementy historii regionalnej, geografii, informatyki (nawigacja GPS) i wiedzy ogólnej. Oczywiście piękna pogoda
i ruch na świeżym powietrzu były w gratisie :)

Prawybory w naszej szkole

W środę 08.10.2019 zrealizowano projekt „Młodzi głosują”. Brali w nim udział uczniowie klas ósmych. Zadaniem uczniów było zagłosowanie w prawyborach do parlamentu. Przygotowane zostały karty do głosowania oraz lokal wyborczy. W składzie komisji wyborczej zasiedli: Marta Mazur, Klaudia Lelek, Ewelina Ziarko i Igor Żuk z klasy VIIIa.

Wyniki głosowania:

• Głosowanie na kandydatów do sejmu

OKW Prawo i Sprawiedliwość – 20% głosów

OKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 20% głosów

OKW Koalicja Obywatelska – 17,5% głosów

OKW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,5% głosów

KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,5% głosów

• Głosowanie na kandydatów do senatu

OKWW Lidia Staroń – zawsze po stronie ludzi – 42,5% głosów

OKWW Leszek Henryk Bubel – 20% głosów

O KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 17,5% głosów

OKW Prawica – 10% głosów

W głosowaniu brało udział 40 osób. W głosowaniu na kandydatów do sejmu oddano 31 ważnych głosów (9 nieważnych), a w głosowaniu na kandydatów do senatu oddano 36 ważnych głosów (4 nieważne). Czekamy na 13 października i zweryfikujemy wyniki naszego głosowaniem z prawdziwymi wyborami parlamentarnymi.

Igor Żuk, kl. VIIIa