Pracownicy

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W OLSZTYNIE
w roku szkolnym 2017/2018

 

mgr Anna Żarczyńska – Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Ciombor – Wicedyrektor

 

Wychowanie przedszkolne

 • Bukowiecka Maria – grupa 0 A

Edukacja wczesnoszkolna

 • Anna Cygan– Ia
 • Anna Urniaż – Ib
 • Barbara Kieżel– IIa
 • Elżbieta Pawlina– IIb
 • Renata Pasymowska – IIIa
 • Barbara Organiściak– IIIb
 • Iwona Wolny– IIIc
 • Małgorzata Zalewska– IIId
 • Anna Kossarzecka– IIIe

Nauczyciele języka polskiego

 • Agata Łojewska– Vc
 • Anna Pleskacz – Va
 • Katarzyna Zawadzka – VIc
 • Dorota Zelent – IVb

Nauczyciele matematyki

 • Anna Nasierowska– VIa
 • Urszula Leśniewska – Konieczny – VIb
 • Urszula Pietruszko – IVd

Nauczyciel historii i społeczeństwa

 • Andrzej Szczęsny – IVc

Nauczyciele przyrody

 • Bonar Grażyna
 • Zamaria Daria

Nauczyciele języka angielskiego

 • Miłosława Wasiak – klasy I – III
 • Ewa Aleksandrowska – Reczyńska– VIIa
 • Luiza Chomicz – Wajda– VIIb
 • Ewa Lewandowska – IVa

Nauczyciel informatyki

 • Roman Horodyski– Vb

Nauczyciele plastyki

 • Tomaszewska Maria
 • Borys Hanna

Nauczyciel muzyki

 • Krzykwa Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Kamińska Ewa
 • Rogulska – Słomińska Agnieszka
 • Wąsik Michał

Trenerzy pływania

 • Rogulska – Słomińska Agnieszka
 •  Kubacka Anna
 • Niedziałek Cezary
 • Pawlak Bartłomiej
 • Zieja Dawid

Wychowawcy świetlicy

 • Petka – Cichosz Wioletta
 • Matoszko Małgorzata
 • Kocińska Iwona
 • Dej Agnieszka
 • Zamaria Daria
 •  Zawadzka Aneta
 • Zawadzka Urszula

Nauczyciele religii

 •  Polakowski Sebastian
 • Sztelman Magdalena
 • Żejmo Jolanta

Nauczyciel etyki

 • Aleksandrowska – Reczyńska Ewa

Nauczyciel techniki

 •  Szustkiewicz Paweł

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

 •  Kieżel Barbara
 •  Pawlina Elżbieta
 •  Lib Czesława

  Zajęcia szachowe

 •  Horodyski Roman– kl. Ib
 • Pawlina Elżbieta– kl. IIb

  Nauczyciel biologii i geografii

 •  Ordon Agnieszka

  Nauczyciel fizyki

 •  Orzechowski Zdzisław

Nauczyciel języka niemieckiego

 •  Chorzelewska Anna

Nauczyciel chemii

 •  Kaska Wojciech

Biblioteka

 • Tomaszewska Maria

 • Piotrkowska Małgorzata

Logopeda

 • Marciniak Anna

Pedagog

 • Lib Czesława
 •  Fleischer Robert

Psycholog szkolny

 •  Foks Sylwia

Nauczyciel współorganizujący

 • Fąfara Iwona
 • Gutowska Aneta

Pracownicy administracji i obsługi

 • Repka-Klimczyk Katarzyna – specjalista do spraw ucznia
 • Brzozowska Aneta – główna księgowa
 • Zamaria Jolanta – starszy specjalista (kadry)
 • Krawczyńska Jolanta – kierownik gospodarczy
 • Dzikowska Halina – intendent
 • Jarosz Wojciech
 • Kuciński Henryk
 • Pankiewicz Mirosław
 • Maszkiewicz Krystyna
 • Cioch Anna
 • Kaziulewicz Halina
 • Pasek Barbara
 • Swierczyńska Barbara
 • Kąkiel Jolanta
 • Roman Joanna
 • Mędrzycka Celina