Pracownicy

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W OLSZTYNIE
w roku szkolnym 2018/2019

 

mgr Anna Żarczyńska – Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Ciombor – Wicedyrektor

 

Edukacja wczesnoszkolna

 • Renata Pasymowska wych. Ia
 • Iwona Wolny wych. Ib
 • Anna Cygan wych. IIa
 • Anna Urniaż wych.  IIb
 • Barbara Kieżel wych. IIIa
 • Barbara Organiściak wych.  IIIb

Nauczyciele języka polskiego

 • Agata Łojewska wych. VIc
 • Anna Pleskacz wych. VIa
 • Katarzyna Zawadzka wych. IVb
 • Dorota Zelent wych. Vb

Nauczyciele matematyki

 • Anna Nasierowska wych.  VIIa
 • Urszula Leśniewska – Konieczny wych. VIIb
 • Urszula Pietruszko wych. Vd
 • Wioleta Wiśniewska

Nauczyciele historii

 • Andrzej Szczęsny wych. Vc
 • Ewa Marciszewska wych. IVd

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 • Ewa Marciszewska wych. IVd

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 • Andrzej Szczęsny wych. Vc

Nauczyciel przyrody

 • Daria Zamaria wych. IVc

Nauczyciele języka angielskiego

 • Ewa Aleksandrowska – Reczyńska  wych. VIIIa
 • Luiza Chomicz – Wajda wych. VIIIb
 • Kamil Długosz wych. Va
 • Ewa Linkiewicz
 • Anna Kossarzecka

Nauczyciel informatyki

 • Roman Horodyski wych. VIb

Nauczyciele plastyki

 • Tomaszewska Maria
 • Borys Hanna

Nauczyciel muzyki

 • Krzykwa Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Ewa Kamińska
 • Katarzyna Dębowska wych. IVa
 • Michał Wąsik
 • Dawid Zieja
 • Paweł Wąsowicz
 • Agnieszka Rogulska – Słomińska – urlop bezpłatny

Trenerzy pływania

 • Anna Kubacka
 • Karolina Kasprzak – Łach
 • Bartłomiej Pawlak
 • Cezary Niedziałek
 • Dawid Zieja

Wychowawcy świetlicy

 • Anna Żarczyńska
 • Ewa Ciombor
 • Wioletta Petka – Cichosz
 • Marta Wawer
 • Urszula Zawadzka
 • Anna Kossarzecka
 • Małgorzata Matoszko
 • Irmgarda Kardahs
 • Joanna Grądzka

Nauczyciele religii

 • Irmgarda Kardahs
 • Magdalena Sztelman
 • Jolanta Żejmo

Nauczyciel etyki

 • Ewa Aleksandrowska – Reczyńska  wych. VIIIa

Nauczyciel techniki

 •  Hanna Borys

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

 •  Kieżel Barbara
 • Sztelman Magdalena
 • Lib Czesława

Zajęcia szachowe

 • Roman Horodyski – kl. Ib, IIb, IIIb

Nauczyciel biologii i geografii

 •  Ordon Agnieszka wych. VIIIC

Nauczyciel fizyki

 •  Wioleta Wiśniewska

Nauczyciel języka niemieckiego

 •  Chorzelewska Anna

Nauczyciel chemii

 •  Kaska Wojciech

Biblioteka

 • Tomaszewska Maria

 • Piotrkowska Małgorzata

Logopeda

 • Marciniak Anna

Pedagog

 • Lib Czesława
 •  Fleischer Robert

Psycholog szkolny

 •  Foks Sylwia

Nauczyciel współorganizujący

 • Fąfara Iwona
 • Gutowska Aneta

Pracownicy administracji i obsługi

 • Repka-Klimczyk Katarzyna – specjalista do spraw ucznia
 • Brzozowska Aneta – główna księgowa
 • Zamaria Jolanta – starszy specjalista (kadry)
 • Krawczyńska Jolanta – kierownik gospodarczy
 • Dzikowska Halina – intendent
 • Jarosz Wojciech
 • Kuciński Henryk
 • Pankiewicz Mirosław
 • Maszkiewicz Krystyna
 • Kaziulewicz Halina
 • Pasek Barbara
 • Swierczyńska Barbara
 • Kąkiel Jolanta
 • Roman Joanna
 • Mędrzycka Celina