Pracownicy

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W OLSZTYNIE
w roku szkolnym 2019/2020

 

mgr Anna Żarczyńska – Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Ciombor – Wicedyrektor

 

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Barbara Kieżel wych. Ia
 • mgr Barbara Organiściak wych.  Ib
 • mgr Anna Kossarzecka Ic
 • mgr Renata Pasymowska wych. IIa
 • mgr  Iwona Wolny wych. IIb
 • mgr Anna Cygan wych. IIIa
 • mgr Anna Urniaż wych.  IIIb

Nauczyciele języka polskiego

 • mgr Agata Łojewska wych. VIIc
 • mgr Anna Pleskacz wych. VIIa
 • mgr Dorota Zelent wych. VIb
 • mgr Katarzyna Zawadzka

Nauczyciele matematyki

 • mgr Anna Nasierowska wych.  VIIIa
 • mgr Urszula Leśniewska – Konieczny wych. VIIIb
 • mgr Urszula Pietruszko wych. VId

Nauczyciele historii

 • mgr Andrzej Szczęsny wych. VIc
 • mgr Ewa Marciszewska wych. Vd

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 • mgr Ewa Marciszewska 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 • mgr Andrzej Szczęsny wych. VIc

Nauczyciel przyrody

 • mgr Daria Zamaria wych. Vc

Nauczyciele języka angielskiego

 • mgr Ewa Aleksandrowska – Reczyńska  wych. Vb
 • mgr Luiza Chomicz – Wajda wych. IVa
 • mgr Ewa Lewandowska
 • mgr Ewa Linkiewicz
 • mgr Anna Kossarzecka

Nauczyciel informatyki

 • mgr Roman Horodyski wych. VIIb

Nauczyciele plastyki

 • mgr Maria Tomaszewska wych. VIa
 • mgr Hanna Borys

Nauczyciel muzyki

 • mgr Krzykwa Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • mgr Katarzyna Dębowska wych. Va
 • mgr Anna Kubacka
 • mgr Michał Wąsik
 • mgr Paweł Wąsowicz
 • mgr Agnieszka Rogulska – Słomińska

Trenerzy pływania

 • mgr Anna Kubacka
 • mgr Agnieszka Rogulska – Słomińska
 • mgr Bartłomiej Pawlak
 • mgr Dawid Zieja

Wychowawcy świetlicy

 • mgr Anna Żarczyńska
 • mgr Ewa Ciombor
 • mgr Wioletta Petka – Cichosz
 • mgr Marta Wawer
 • mgr Aneta Zawadzka
 • mgr Małgorzata Matoszko
 • mgr Agnieszka Dej
 • mgr Irmgarda Kardahs
 •  mgr Anna Chorzelewska
 • mgr Joanna Grądzka

Nauczyciele religii

 • mgr Irmgarda Kardahs
 • mgr Magdalena Sztelman
 • mgr Ewa Winiarska
 • ks. Michał Piotrowski

Nauczyciel etyki

 • mgr Ewa Aleksandrowska – Reczyńska  wych. Vb

Nauczyciel techniki

 •  mgr Hanna Borys

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

 •  mgr Barbara Kieżel
 • mgr Daria Zamaria
 • mgr Czesława Lib
 • mgr Ewa Marciszewska

Zajęcia szachowe

 • mgr Roman Horodyski – kl. Ib, Ic, IIb, IIIb

Nauczyciel geografii

 •  mgr  Agnieszka Ordon wych. IVb

Nauczyciele biologii

 •  mgr  Agnieszka Ordon wych. IVb
 • mgr Daria Zamaria wych. Vc
 • mgr Luiza Chomicz – Wajda wych. IVa

Nauczyciel fizyki i chemii

 •  mgr Wojciech Kaska

Nauczyciel języka niemieckiego

 •  mgr  Anna Chorzelewska

Biblioteka

 • mgr  Maria Tomaszewska wych. VIa
 • mgr Katarzyna Zawadzka

Logopeda

 • mgr Anna Marciniak

Pedagog

 • mgr  Czesława Lib
 •  mgr  Robert  Fleischer

Psycholog szkolny

 •  mgr Sylwia Foks

Nauczyciel współorganizujący

 • mgr Iwona Fąfara
 • mgr Aneta Gutowska

Pracownicy administracji i obsługi

 • Repka-Klimczyk Katarzyna – specjalista do spraw ucznia
 • Brzozowska Aneta – główna księgowa
 • Zamaria Jolanta – starszy specjalista (kadry)
 • Krawczyńska Jolanta – kierownik gospodarczy
 • Kąkiel Natalia – starszy inspektor
 • Dzikowska Halina – intendent
 • Jarosz Wojciech
 • Kuciński Henryk
 • Pankiewicz Mirosław
 • Maszkiewicz Krystyna
 • Kaziulewicz Halina
 • Pasek Barbara
 • Kuszmider Katarzyna
 • Kąkiel Jolanta
 • Roman Joanna
 • Szymańska Anna
 • Szulc Ewa
 • Ból Margarita