Stowarzyszenie

stowarzyszenie

Prezydium Stowarzyszenia Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” od 5 października 2015

1. Piotr Bronakowski – prezes

2. Kornelia Kurowska – wiceprezes

3. Urszula Geszczyńska – sekretarz

4. Jacek Tomala – członekLOGOOO NA ZEWNĄTRZ

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 •  wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, w tym przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski,
 • zapewnienie Stowarzyszeniu środków finansowych pochodzących ze składek, funduszy w tym europejskich na realizację zadań wynikających z celów Statutowych Stowarzyszenia,
 • integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i jego wychowaniem, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
  lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia i środowiska przy udziale uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego,
 • organizowanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,
 • wspieranie rozwoju  uczniów  o specjalnych potrzebach    edukacyjnych i wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych,
 • organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”,wspieranie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka”- oraz działalności sportowej szkoły,
 • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ich udziału w konferencjach i szkoleniach, tworzenie własnego systemu stypendialnego.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł, które przyczynią się do poprawy szkolnej infrastruktury. Pozyskane fundusze wykorzystuje m.in. na:

 • zakup nagród dla klas i uczniów uczestniczących w różnego rodzaju zbiórkach, w których uczestniczy Szkoła Podstawowa  nr 10 w Olsztynie,
 • poprawę jakości wyposażenia bazy szkolnej dla uczniów także pod względem bezpieczeństwa,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • wyjścia okolicznościowe, imprezy szkole,
 • zakup medali, pucharów, dyplomów na turnieje szachowe i zawody pływackie.

Stowarzyszenie Rodziców ” Przyjaciele Dziesiątki” bardzo jest zaangażowane w środowisko szachowe, wykorzystując środki na organizację:

 •  Mistrzostw Szkoły w szachach,
 • zajęcia szachowe w klasach I – III i IV – VIII,
 • turniejów klasyfikacyjnych – uczniowie mają możliwość zdobywania nowych kategorii szachowych oraz ich podnoszenia,
 •  I Otwartych Mistrzostw Olsztyna Edukacji Wczesnoszkolnej w szachach wspólnie ze Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie.

Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W dniu 28 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się IX Mistrzostwa Szkoły w Szachach, w których wzięło udział dwadzieścioro dzieci i klas I – VII.Klasyfikacja, oprócz ogólnej, była prowadzona dodatkowo dla klas I – III. Mistrzem szkoły na rok 2018 została Kinga Kaznowska z klasy VIa, drugie miejsce zajął Andrzej Cybulski z klasy VIIa, a trzecie miejsce zajęła Weronika Fronczak z klasy Va. Wśród  uczniów klas II – III zwycięzcą okazał się Bartosz Kluziak z klasyIIIb, drugie miejsce zajął Filip Szatkowski z klasy IIb, trzecie miejsce zajął Mateusz Solecki z klasy IIId.

Wszystkim uczestnikom turnieju dziękujemy za wspaniałą, sportową rywalizację, a zwycięzcom gratulujemy. Mieliśmy przyjemność być częścią tego wydarzenia. Jesteśmy z Was dumni!

Stowarzyszenie wspiera naszych pływaków…

Dzięki pięknej postawie jednego z naszych Rodziców i Stowarzyszenia Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” uczniowie klas drugich od początku października mają bezpłatne, cotygodniowe zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia odbywają się na pływalni przy ulicy Mariańskiej i prowadzą je nasi trenerzy😀 Drugoklasiści mówią, że zajęcia są „epickie”.

Obóz Pływacki Podczele 2018

W dniach 28.04 – 05.05.2018 r. 7 osób z klasy VIc naszej szkoły uczestniczyło w obozie sportowym w Podczelu. Przez 6 dni zmagali się oni z ciężkimi treningami w wodzie, ale mieli też chwilę, by miło spędzić czas w gronie kolegów i koleżanek z klubu MTP Kormoran w Olsztynie. Cieszymy się, że mogliśmy Wam pomóc!

 

 

 

 

 

 

Wspieramy imprezy szkolne…

DNI OTWARTE SZKOŁY

Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli, a także wsparciu Stowarzyszenia zorganizowaliśmy wspaniałe atrakcje. Mamy nadzieję, że ufundowane przez nas nagrody sprawiły radość uczniom. Zapraszamy do fotogalerii.

FESTYNY RODZINNE

 •  „Zasmakuj w Europie”

 • Kocha, Lubi, Szanuje – Seniora Aktywizuje

 • Strzał w Dziesiątkę „DZIESIĄTKA MOJEMU MIASTU”

  Od początku istnienia aktywnie bierzemy udział w organizowaniu imprez rodzinnych, angażując środowisko lokalne w życie szkoły.