Rekrutacja klasy pływackie

Zasady rekrutacji

 1. Do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:
 • w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2007 lub 2008);
 • posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki;
 • posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie;
 1. Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów.

1) Każdy kandydat poddany zostanie  testom sprawności pływackiej:

 1. Technika pracy nóg w stylu dowolnym (z deską, z dmuchaniem do wody) na długości  25 m (od 1 do 5 punktów).
 2. Technika pracy nóg w stylu grzbietowym (bez deski, ramiona w strzałce) na długości 25 m (od 1 do 5 punktów).
 3. Technika pływania stylem dowolnym na długości 25 m (od 1 do 7 punktów).
 4. Technika pływania stylem grzbietowym na długości 25 m (od 1 do 7 punktów).
 5. Praca nóg w stylu klasycznym (na brzuchu z deską) (od 1 do 5 punktów).
 6. Skok do wody ze słupka – na główkę – 3 punkty, na nogi – 1 punkt, brak skoku – 0 punktów.

3 Każdy kandydat poddany zostanie sprawdzianom zdolności motorycznych na lądzie:

 1. a) Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) (od 1do 6 punktów)
 • wykonanie – testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość na materac.
 • pomiar – skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.
 • uwagi – skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.
Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy
6 powyżej 130 powyżej 140
5 120-129 cm 130 – 139 cm
4 110-119 cm 120 -129 cm
3 100-109 cm 110 – 119 cm
2 90-99 cm 100-109 cm
1 poniżej 90 cm poniżej 100 cm

 

 1. b) Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm) (od 1 do 6 punktów)
 • wykonanie – testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz piłkę
 • wykonuje zamach z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzuca ją jak najdalej w przód.
 • pomiar – rzut mierzony w cm, wykonuje się trzykrotnie. Liczy się wynik najlepszego rzutu.
 • uwagi – w trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża .

 

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy
6 powyżej 2,8 m powyżej 3,25 m
5 2,6-2,8m 3,0-3,25m
4 2,4-2,6m 2,75-3,0m
3 2,2-2,4m 2,50-2,75m
2 1,9-2,2m 2,25-2,50m
1 poniżej 1,9 m poniżej 2,25 m
 1. c) Gibkość: skłon tułowia w przód:  stanie w pozycji na baczność, pomiar odległości (cm)

(od 1 do 6 punktów)

 • wykonanie – badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte,
 • kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, dotykając jak najniżej palcami
 • na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.
 • pomiar – próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm .
Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy
6 + 6 cm poniżej + 3 cm poniżej
5 3-6 cm poniżej 0-3 cm poniżej
4 0-3 cm poniżej 0-3 cm powyżej
3 0-3 cm powyżej 3-6 cm powyżej
2 3-6 cm powyżej 6-9 cm powyżej
1 więcej niż 3 cm powyżej więcej niż 6 cm powyżej

 

 1. Zasady uzyskiwania punktów:
 • Ocenie podlegać będzie technika wykonywania ćwiczenia, szybkość pływania, koordynacja ruchowa podczas wykonywania ćwiczenia, sposób oddychania podczas wykonywania próby, siła mięśni ramion i nóg oraz gibkość.
 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 • W przypadku większej  liczby kandydatów, spełniających  warunki, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2, 3, niż liczba wolnych miejsc w oddziale  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawnościowych, o których mowa w ust.2.

 

Terminy rekrutacji:

 1. Sprawdzian – próby sprawności fizycznej wyznaczony jest na dzień 8 kwietnia 2017 r. (sobota)  o godzinie 7.30. /pływalnia OSiR przy ul. Głowackiego 27.
 2. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych podane będą przez Komisję Rekrutacyjną dnia 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 1000 w gablocie MTP Kormoran Olsztyn  na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Głowackiego 27, na stronie internetowej Klubu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran Olsztyn  oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 18.
 3. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą liczbę kandydatów, rezygnację kandydata lub chorobę dziecka.
 4. Spotkanie organizacyjne rodziców z trenerami pływania – 12 kwietnia 2017 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie (stołówka szkolna).
 5. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie – do 24 kwietnia 2017 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 kwietnia 2017 r. godz. 1200 – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 7. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerami pływania – 31 maja 2017 r. 17.00 sala nr 33 (sala gimnastyczna).

 

Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie.

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie – pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 2. Podpisana 1 fotografia ucznia.
 3. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.