Szkoła

W roku szkolnym 2014/2015 powstała nowa sylwetka Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 10, która została umieszczona w dwóch budynkach szkoły, opracowana przez nauczycieli i pedagogów z zespołu wychowawczego. Sylweta ma przypominać naszym uczniom, jakich zasad powinni przestrzegać w codziennym życiu szkolnym, by godnie reprezentować naszą szkołę.

 

SP 10 tarcza