Rada Rodziców

logoRR

Skład Rady Rodziców

PREZYDIUM:

 Wioletta Rutkowska

 Ogólny skład:

Z-ca:  Małgorzata Gosiewska

Skarbnik:   Dariusz Krzyżewski

 Kontakt:

radasp10@wp.pl

Konto Rady Rodziców:

Bank Polska Kasa Opieki S.A 03 1240 1590 1111 0010 2834 1137

składka RR : 5 zł / miesięcznie

 


 

Ubezpieczenie w szkole

TUiR Allianz Polska SA składka: 39,00 zł /rok

Płatność: do 10.10.2017

 

Forma: przelew na konto RR Bank Polska Kasa Opieki S.A 03 1240 1590 1111 0010 2834 1137

tytułem: imię i nazwisko dziecka; klasa

suma ubezpieczenia: 10. 000 zł

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne w sekretariacie szkoły.

Dzieci ubezpieczone są 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą.

W przypadku zaistnienia zdarzenia rodzic otrzymuje od sekretarki szkolnej lub ze strony internetowej szkoły kontakt do opiekuna Ubezpieczenia Szkoły. Opiekun szkolny realizuje indywidualnie każdą zgłoszoną szkodę zgodnie z życzeniem rodzica co do terminu spotkania.

info ubezl

WARUNKI UBEZPIECZENIA