Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

PREZYDIUM:

 Wioletta Rutkowska

 Ogólny skład:

Z-ca:  Małgorzata Gosiewska

Skarbnik:   Urszula Geszczyńska

 Kontakt:

radarodzicow@sp10olsztyn.pl

Konto Rady Rodziców:

Bank Polska Kasa Opieki S.A 03 1240 1590 1111 0010 2834 1137

składka RR : 5 zł / miesięcznie


Ubezpieczenie w szkole

Rada Rodziców informuje, że podjęto współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk
w zakresie ubezpieczenia uczniów od NNW.

Składa ubezpieczenia wynosi 40 zł na rok szkolny 2019/2020.

Wpłat należy dokonywać do dnia 20.10.2019r. na rachunek bankowy:

58 1240 6960 7170 0012 5006 2401

Odbiorca: Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk  Oddział w Olsztynie
ul. Kajki 3,  10-546 Olsztyn

W tytule należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia ucznia.

Podczas zebrań z rodzicami 16 i 17.09.2019 r. będzie możliwe dokonanie wpłat gotówkowych do skarbnika klasy.

Opiekun szkoły ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk
p. Dariusz Zaborowski, tel.: 883 952 595

Dokonując zgłoszenie wypadku należy podać numer polisy:
seria EDU-A/P numer 062401

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA