Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

PREZYDIUM:

 Wioletta Rutkowska

 Ogólny skład:

Z-ca:  Małgorzata Gosiewska

Skarbnik:   Dariusz Krzyżewski

 Kontakt:

radarodzicow@sp10olsztyn.pl

Konto Rady Rodziców:

Bank Polska Kasa Opieki S.A 03 1240 1590 1111 0010 2834 1137

składka RR : 5 zł / miesięcznie


Ubezpieczenie w szkole

„Compensa”  składka: 33,00 zł /rok

Płatność: do 28.09.2018 r.  do Skarbnika Klasy

Ubezpieczenie uczniów obejmuje od 01.09.2018 r.

WARUNKI UBEZPIECZENIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
W OLSZTYNIE „COMPENSA”