Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie to placówka mieszcząca się w dwóch budynkach.

Przy ul. Barczewskiego 11a uczą się klasy I-III. Uczniowie korzystają z:
• dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci młodszych,
• sali gimnastycznej,
• świetlicy szkolnej,
• mobilnej pracowni komputerowej,
• biblioteki,
• sal do terapii pedagogicznej,
• placu zabaw.

P1150576
W budynku przy ul. Niepodległości 18 uczą się uczniowie klas IV-VIII. Uczniowie korzystają z:
• przestronnych sal lekcyjnych,
• sali gimnastycznej,
• pracowni komputerowej,
• dobrze wyposażonego gabinetu logopedycznego,
• świetlicy szkolnej,
• biblioteki.P1150579
W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna, wydająca smaczne, dwudaniowe obiady.
Zajęcia wychowania fizycznego, nauka pływania klas II oraz zajęcia pływackie klas sportowych odbywają się na obiekcie OSiR przy ul. Mariańskiej 1.

DSC02872DSC02877
W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna. Uczniowie pod jej kierunkiem osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Od lat odnoszą sukcesy w wielu konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim. Oferta edukacyjna szkoły pozwala rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów. Wspieramy dzieci mające trudności w nauce – organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne.

4
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych:
• plastycznych,
• muzycznych,
• teatralnych,
• językowych (w tym język migowy),
• matematycznych,
• szachowych,
• sportowych,
• komputerowych,
• tanecznych,
• turystyczno-regionalnych,
• wolontariackich.

12576264_929168257138908_1183250553_n
Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Opracowują programy własne, innowacje pedagogiczne, rozbudowując ofertę zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych oraz wspomagających proces edukacyjny. Są otwarci, kreatywni, twórczy.

2211P1410750
Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka, funkcjonującymi na terenie miasta. Angażujemy się w różnego rodzaju programy i projekty, min.:
• Od grosika do złotówki
• Mali uczniowie idą do szkoły
• Lekkoatletyka dla każdego
• Mały Mistrz
• Rowerowy autochodzik
• Klub Bezpiecznego Puchatka
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

literkowo

Odnosimy wiele sukcesów sportowych w:
• pływaniu,
• szachach,
• koszykówce,
• piłce ręcznej,
• siatkówce,
• lekkoatletyce.

16

12

18

20160119_122316

Wszystkie dzieci otoczone są w naszej szkole troską i opieką, czują się bezpieczne, są ważne i zauważone.
Serdecznie zapraszamy!