Projekt „Różne oblicza Ojczyzny”

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie będzie ubiegać się o nadanie certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W związku z tym przystępujemy do realizacji projektu „Różne oblicza Ojczyzny”: Projekt „Różne oblicza Ojczyzny” realizowany w ramach ubiegania się o certyfikat W-M Kuratora Oświaty „ Szkoła wierna dziedzictwu”. Założenia projektu: […]

…Pamiętamy…

W przeddzień Wszystkich Świętych uczniowie klasy V a odwiedzili cmentarz wojskowy przy ulicy Szarych Szeregów. W ten sposób uczcili pamięć o bohaterach naszej wolności, którzy są związani z historią tego regionu. W ramach wyjścia uczniowie porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby, które oddały życie dla ratowania ojczyzny. Cmentarz Wojskowy to tak naprawdę 3 cmentarze. […]

Czy ortografia musi być nudna?

Czy ortografia musi być nudna? Wcale nie! Na lekcji języka polskiego w klasie 4a poznawaliśmy sposoby na zapamiętywanie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną. Jedną z metod jest tworzenie ilustracji ortograficznych obrazujących literę ó/u w wybranych słowach. Uczniowie z pomocą rodziców wykonali w domu takie przykładowe plansze, które następnie posłużyły nam do przygotowania mini-słownika ortograficznego w […]

Wycieczka do Warszawy

27 października odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy. Pojechali uczniowie klasy VIII A, VIII B i kilka osób z VI D. Opiekunkami były: Urszula Leśniewska-Konieczny, Agnieszka Rogulska-Słomińska i Ewa Marciszewska.Celem wycieczki było zwiedzanie ciekawych miejsc w stolicy: gmachu TVP i budynku parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.Pierwszym ciekawym miejscem, które zwiedziliśmy był gmach TVP  przy ulicy Woronicza. Oprowadzała […]

Gonimy Mikołaja Kopernika…

23 października klasy VA i VB wzięły udział w grze miejskiej „Pogoń za Kopernikiem”. W Miejskiej Informacji Turystycznej dostaliśmy karty do gry, które zawierały rymowankę wprowadzającą, wskazówki trasy, dekoder hasła oraz kartę odpowiedzi. Uczestnicy przeszli ustaloną trasę według ustalonego planu. Odnaleźli wskazane miejsce, postacie. Szukanie WIELKIEGO ASTRONOMA to doskonała forma aktywności, która sprawdziła szereg umiejętności […]

„Jesienne kombinacje i kreacje”

W dniach 21.10 – 31.10.2019 roku nauczyciele świetlic zorganizowali na terenie naszej szkoły  ekspozycję  wystawy „Jesienne kombinacje i kreacje”, będącą podsumowaniem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ogłoszonego dla uczniów klas I-III  olsztyńskich szkół podstawowych. W konkursie wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół takich jak : SP-7, SP-18, SP-25 , SP-29 oraz uczniowie z naszej SP-10. Wystawa dostarczyła wielu pozytywnych emocji. Uczniowie […]